چابک و چابکی چیست؟

این روزها، کلمه چابک را زیاد می شنویم. با استارتاپ ها، شرکت ها و سازمان هایی روبرو می شویم که بدنبال چابک شدن و چابک عمل کردن هستند. قصد داریم در این مطلب بصورت ساده و کوتاه به تعریفی از چابک و چابکی برسیم.

چابک به عنوان یک تفکر

زمانی بود که صنعت نرم فزار در آغاز مسیر خود بود و کم کم داشت جای خود را در تمام صنعت های دیگر باز می کرد. همه کسب و کارها تقریبا مشتری این صنعت شده بودند. اما مشکلاتی وجود داشت (هنوز هم وجود دارد) :

  • پروژه ها و محصولات نرم افزاری بیشتر حاصل کار گروه ها بود نه تیم ها ! ابزار ها و نیروهای متخصص و نخبه، در چرخه تولید بسیار با اهمیت بودند و تقریبا از فاکتور های موفقیت به حساب می آمدند.
  • به مستند سازی بسیار اهمیت داده میشد. به نحوی که کارآمد بودن محصول از یاد می رفت. پروژه ها از مستندات مفصلی برخوردار بودند اما متاسفانه کارآمد نبودند. یعنی یا درست کار نمی کردند یا دردی از مشتری دوا نمی کردند. از طرفی هزینه نگهداری و بروز کردن این مستندات مفصل کار دشواری بود.
  • مشتری در مورد محصول خود توضیح می داد . تولید شروع میشد. محصول تولید می شد. به مشتری ارایه میشد. مشتری ناراضی بود. چرا که او از اول نمیدانست چه می خواهد. چرا که متوجه نیازهای مشتری نمی شدند. چرا که به درخواست ها توجه می شد اما به به نیاز ها خیر ( علت درخواست ها ). کج فهمی یکی از بزرگترین علل شکست پروژه ها می باشد.
  • نرم افزار در دسته بندی محصولات پیچیده قرار داشت و دارد و در تولید محصولات پیچیده، دانسته های ما از محیط و پروژه کمتر از نادانسته های ما می باشد. یکی از اصلی ترین علل شکست پروژه ها این بود ( و هست ) که تصور شود می توان برای همه چیز برنامه ریزی کرد و چیزی در آینده تغییر نخواهد کرد. یک برنامه بلند مدت طراحی می شود و جایی برای انعطاف در تغییرات پیش بینی نمی شود.

آن هفده نفر

هفده نفر از همان صنعت دور هم جمع شدند و گفتند:

۱- افراد و تعاملات بالاتر از فرایندها و ابزارها

۲- نرم‌افزار کار کننده بالاتر از مستندات جامع

۳- مشارکت مشتری بالاتر از قرارداد کاری

۴- پاسخگویی به تغییرات بالاتر از پیروی از یک برنامه

با آنکه موارد سمت چپ ارزشمند هستند ولی ما برای موارد سمت راست ارزش بیشتری قائل هستیم.

بیانیه ای را تحت عنوان بیانیه چابک ارایه کردند تا بتوانند آمار شکست در محصولات صنعت نرم افزار را کاهش دهند. و بدین صورت بود که جامعه تولید نرم افزار تصمیم به تغییر بزرگی گرفت. تصمیم گرفتند به جای تولید پروژه های بزرگ در زمان های طولانی، پروژه ها را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنند و آنها را در بازه های زمان کوتاه تولید کنند. در یک بازه زمانی کوتاه برنامه ریزی، انجام، بررسی و تست و گرفتن فید بک اتفاق بیفتد. بر اساس بازخوردهای دریافتی به تولید ادامه می دهیم.