اسکرام یک چارچوب است که در آن مردم می توانند مشکلات پیچیده را حل کنند، و در عین حال محصولاتی خلاق و با کیفیت تولید نمایند. اسکرام یک راهکار ساده برای همکاری موثر تیم ها در تولید محصولات پیچیده می باشد. سازندگان اسکرام Ken Schwaber و Jeff Sutherland راهنمای اسکرام را برای توضیح واضح و مختصر نوشته اند که این راهنما توسط اسد صفری به زبان پارسی ترجمه شده است.

اسکرام چیست

اسکرام، چارچوبی است که با کمک آن افراد می توانند مشکلات پیچیده را حل کنند و محصولات نرم افزاری ارزشمند (مهم، با ارزش) را با به کارگیری بالاترین درجه یکپارچگی، مهارت و کار تیمی تکمیل کنند. اجرای اسکرام در محل کار شما، شرکت شما را “چابک” می کند. چابکی، یک کیفیت است که بیش از آنچه موروثی باشد، به دست آوردنی است. (چابکی قوانین ساده ای دارد که باید آنها را جدی بگیرید) یادگیری قوانین چابکی بسیار ساده است، اما باید آنها را جدی بگیرید. شما می توانید با شرکت در دوره های ما قوانین تفکر چابک، اجرای اسکرام، و نقش های اسکرام را بیاموزید.