dominos

به اشتراک بگذارید

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

دومینو اسم یک بازی هست که با چیدن یک سری قطعات با نظم خاص و دقیق در امتداد دیگر قطعات و با وارد کردن اولین ضربه به اولین قطعه، قطعات با نظم خاصی به یکدیگر ضربه میزنند. خلاصه که دیدن این بازی لذت خاصی داره اما تصور کنید یک نفر به اشتباه یک ضربه وارد کنه قبل از اینکه چیدمان تمام بشه. گاهی پیش میاد که داخل تیم اشتباه از یک نفر سر بزنه و اون اشتباه تو یک فرایند باشه.

موقعی که یک مشکل تو پروژه یا تیم پیش میاد و پیگیری میکنی، متوجه میشی که علی آقا میگه من دیدم اینجا مشکل بود و منم این کار رو کردم و اون یکی هم مشکل رو از یک جای دیگه آورده لحظه ای هست که شما وارد یک بازی شدی و افراد دارن مثل دومینو بهم ضربه میزنن.

چنانچه متوجه یک مشکل شدیم نباید اون رو از خودمون رد کنیم ( مثل دومینو بهم ضربه نزنیم ) و سعی کنیم با مطرح کردن یا گزارش کردن اون مشکل جلوی این قضیه رو بگیریم.

خبرنامه ماهیانه

مطالعه و یادگیری بهترین ها

بیشتر بخوانید

dominos

مثل دومینو به هم ضربه نزینم

دومینو اسم یک بازی هست که با چیدن یک سری قطعات با نظم خاص و دقیق در امتداد دیگر قطعات و با وارد کردن اولین

blog-post-03

3 روش برای تمرکز

سر همه شلوغ است، کلی کار داریم ولی فرصت لازم برای انجام همه آنها را نداریم؛ ایده ها و کارها در صف گیر می کنند