بازار خط مقدم ساحلی

استراتژی بازار خط مقدم ساحلی، یک استراتژی نظامی است که در آن ارتش برای حمله به یک منطقه، نیروهایش را در قسمتی از سواحل قلمرو دشمن پیاده می کند تا بتواند کنترل آن منطقه را به دست بگیرد و از آن به منظور پایگاهی برای استقرار منابع و تجهیزات استفاده و بدین طریق به قسمت های دیگر قلمرو دشمن حمله کند.

استراتژی بازار خط مقدم ساحلی برگرفته از تهاجم نیروهای متفقین به اروپای تحت کنترل نازی ها در سال 1944 می باشد. نیروهای متفقین جبهه ساحلی را در سواحل نورماندی مستقر کردند. آنها با کمک این استراتژی توانستند به تدریج بخش های اصلی اروپا را تصرف کنند و این در حالی است که آنان بدون غلبه بر سرزمین های ساحلی هیچ نقطه شروع مشخصی برای حمله نداشتند.

بازار خط مقدم ساحلی را می توان به عنوان یک بازار کوچک با ویژگی های خاص تعریف کرد که آن را به یک هدف ایده آل برای فروش محصول یا خدمات جدید تبدیل می کند. انتخاب بازار خط مقدم ساحلی براساس سازگاری بین منابع موجود، محصول و خود بازار است. بازار باید به کسب و کار شما کمک کند تا اهداف مشخصی داشته باشید که به کمک آن بتوانید مسیر پیشرفت خود را به بازار های دیگر ترسیم کنید.

در ادامه به برخی از مؤلفه های بازار خط مقدم ساحلی می پردازیم:

  1. مشتریان درون بازار محصولات مشابهی را خریداری می نمایند.

  2. مشتریان درون بازار چرخه فروش مشابهی دارند.

  3. تبلیغات دهان-به-دهان بین مشتریان بازار وجود دارد.

به اشتراک بگذارید

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
حمیدرضا رضائیان

حمیدرضا رضائیان

علاقه‌مند به مدیریت پروژه های نرم افزای پیچیده و همکاری با تیم های چابک

بازار خط مقدم ساحلی

استراتژی بازار خط مقدم ساحلی، یک استراتژی نظامی است که در آن ارتش برای حمله به یک منطقه، نیروهایش را در قسمتی از سواحل قلمرو

blog-post-03

3 روش برای تمرکز

سر همه شلوغ است، کلی کار داریم ولی فرصت لازم برای انجام همه آنها را نداریم؛ ایده ها و کارها در صف گیر می کنند