جامعه چابک پارس

جامعه چابک پارس، یک سازمان غیر انتفاعی است که متعهد به حمایت از افرادی است که به دنبال خلق ارزش هایی در راستای ایجاد تعامل و همکاری بهتر جهت انجام کارهای تیمی و خلق محصولات ارزشمند و پیچیده هستند. ما با یاری از متخصصان پارسی زبان در سراسر دنیا و در راستای اهداف خود فعالیت های گوناگونی انجام می دهیم، از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی، کنفرانس های علمی و ارائه مشاوره های موثر تا بتوانیم ارزشی ماندگار برای جامعه خود ایجاد نماییم.

ما همچنان به دنبال پیدا کردن فرصت های جدید برای بهبود حرفه ای گری هستیم. برای این منظور افرادی را که اهداف مشترکی با ما دارند، تشویق می کنیم تا در این مسیر با ما مشارکت نمایند.

ماموریت ما

حرکت به سمت جلو

ماموریت ما این است که پیوسته به سمت جلو حرکت کنیم و این یک راه برای کمک به پیشرفت در دنیایی فزاینده و پیچیده است که پر شده از تکنولوژی ها و محصولات پیچیده و بزرگ، پیشرفت در این دنیای عجیب زمانی رخ می دهد که به آن باور برسیم که همکاری و همدلی یک اصل ارزشمند و ماندگار است.